Kvinnlig statsminister ?

I medierna diskuteras just nu Stefan Lövens oväntade avgång som statsminister och det spekuleras i vem som skall bli hans efterträdare.

Ett återkommande tema är att det skulle vara bra med en kvinnlig statsminister.

När jag hör sådant här förvånar det mig alltid hur debatten går. För mig är det viktigt att vi får en kompetent statsminister i landets ledning och hens kön är likgiltigt. Jag tycker det är väldigt olyckligt om önskan om en kvinna väger tyngre än önskan om någon som är kompetent.

Nu verkar det ju som om huvudkandidaten som råkar vara kvinna, Magdalena Andersson, är mycket kompetent och jag tycker hennes meriter skulle diskuteras mer än hennes kön. En statsminister skall ju representera hela landet, inte bara alla kvinnor.

Jämlikhetsdebatten bör stressa värden som lika lön för lika arbete, meritvärdering utan hänsyn till kön och etnicitet och alla människors lika värde!

Lämna ett svar