Fotograflivet

Jag fotograferade en del som barn med en Kodak lådkamera. Svartvita bilder som jag framkallade i badrummet. Sedan gjorde jag ett längre uppehåll innan jag började fotografera en del diabilder under mina resor och Afrikaår.

På den tiden köpte man filmrullar med 24 eller 32 bilder. En rulle var ganska dyr och sedan tillkom kostnaden för framkallning som man inte kunde göra själv. Så det gällde att vara sparsam med filmen. Dessutom gick det ofta inte att köpa film på de exotiska platser som jag och min man reste till. Och fick man tag i en rulle var det inte alltid kvaliteten var den bästa. Vi fick därför vara sparsamma med fotograferandet.

Under de år jag arbetade i Tanzania kunde jag inte heller komplettera filmförrådet så ofta och skickade hem bilderna till Sverige för framkallning så det dröjde ibland ett par år innan jag fick se resultatet.

Jag har därför tyvärr ett begränsat antal bilder från de första 60-70 åren av mitt liv.

2004 råkade min man Gösta ut för en svår skallskada och utvecklade efter den gradvis en demens. Jag vårdade honom större delan av tiden hemma. Under en här perioden tillbringade jag mycket tid med att bara finnas till hands och sitta vid hans sida. Jag läste en hel del och vi pratade, men jag upptäckte också att bildbehandling var en mycket lämplig sysselsättning. Jag började fotografera mera, skaffade Photoshop och bearbetade mina bilder. Efter en tid började jag ladda upp bilderna på en så kallad microsite iStockphoto. Det fanns ett forum för medlemmar där vi bytte erfarenheter och fick goda råd. Det bildades också grupper som pratade på nätet om annat än bara fotografering och jag kom att få många vänner runt omkring i världen.

När Gösta sedan dog 2010 fortsatte jag att fotografera och bildbehandla och följde med på flera fotoresor som ordnades av iStockfoto eller enskilda medlemmar. De här resorna tog mig till Österrike, Slovenien, USA, Indien och Kanada. Jag har senare också haft besök av fotovänner och även hälsat på en av dem i Australien. Det har kommit att bli ett mycket viktigt nätverk för mig.

Jag har också haft mycket bra hjälp av Moderskeppets kurser för att börbättra mina fotokunskaper

De bilder jag laddat upp på iStock finns på denna länk.