Mera Covid-19

Borde ha gjort det tidigare, men härom dagen gick jag in på FHM:s informationssida och läste om vaccin.

Fick veta att man för Astra Zenicas vaccin rekommenderar 9-12 veckor mellan doserna så den tid jag fått är alltså den bästa för mig. Där står också att man får ett hyggligt skydd tre veckor efter första dosen så någon gång efter påsk kanske jag kan böra återvända långsamt till det normala livet.

Lämna ett svar