Om vaccination!

Jag blir så ledsen när jag läser och hör om vaccinationsmotståndare!

Jag kan inte låta bli att tänka på människorna som jag arbetade med i Tanzania. Där var man beredd at vandra i timmar, ja till och med bygga nya vägar för att få förmånen att bli vaccinerade. Men så hade man också förstahandserfarenhet av att sjukdomar som vi vaccinerade emot kunde leda till svåra komplikationer och död inte minst hos barnen.

Ja, det förekommer biverkningar till vaccinationer, i enstaka fall allvarliga men de är mycket sällsynta hos de milliontals människor som vaccineras varje år och även om varje allvarlig biverkan naturligtvis är en personlig tragedi är antalet försumbart jämfört med alla de som räddas från svår sjukdom eller död på grund av vaccination.

I det aktuella läget med vaccination mot Covid-19 har vaccinen visserligen tagits fram mycket snabbt men det beror till stor del på att obegränsade ekonomiska resurser satsas och en stor del av den forskning som sysslar med vacciner ställts om till denna enda uppgift. Man får inte heller glömma att vaccin mot influensa inte är något helt nytt, utan man har en god grund att bygga på. De tester på säkerhet som gjorts ha också varit de samma som i vanliga fall tillämpas för nya vaccin och läkemedel. Det kommer aldrig att vara möjligt att i förväg identifiera ovanliga biverkningar som kanske uppträder hos en på millionen vaccinerade eller ännu mer sällan.

Men vad är alternativet? Det existerar ännu inte något vaccin eller läkemedel som helt saknar biverkningar. Men det gäller inte bara nya, utan även gamla väletablerade medel som de flesta av oss använder utan en tanke på eventuella biverkningar.

Låt mig komma med ett exempel. Du som är ung och frisk tänker kanske att vaccinering är onödig efter risken att du skall bli allvarligt sjuk är liten- Men kom då ihåg:

  1. Risken är liten, men svår sjukdom förekommer även hos unga, troligen fler fall/10.000 insjuknade än allvarliga biverkningar hos 10.000 vaccinerade.
  2. Även om du själv knappast skulle märka att du blivit smittad kan du smitta mormor eller grannen som p.g.a. nedsatt immunförsvar inte kan vaccineras.
  3. Även om du bara blir ganska lindrigt sjuk känner du dig troligen ganska “dassig” några dagar med feber, huvudvärk och ledvärk. Det tycker du inte är så allvarligt för det botas ju lätt med några Alvedon (paracetamol). Vad då, Alvedon? Har du en aning om hur vanligt det är med biverkningar efter Alvedon. Föresten finns det inga läkemedel som inte har biverkningar. Skulle du bli lite sämre behöver du kanske antibiotika och då är biverkningar också vanliga och ibland allvarliga

Innan du fattar beslutet att avstå från vaccination, eller ännu värre avråda andra, skulle jag önska att du läste PDF-bilagan som jag bifogar. Där har jag kopierat de varningar och eventuella biverkningar som finns uppradade på bipacksedeln i förpackningen för två mycket vanliga receptfria mediciner, Alvedon och Ipren, som jag misstänker du utan minsta oro använt! Har du anledning tro att vaccin är värre? Föresten finns det inga ofarligare alternativ till de här medlen så jag använder dom själv vid behov.

Men det finns för närvarande inget bra altenativ till vaccination.

Lämna ett svar