Hur går det i Myanmar

Tyvärr är läget ganska förskräckligt. Militären försöker med våld behålla makten och många burmeser från olika delar av samhället slåss för att få fortsätta de senaste årens framsteg mot demokrati.

Trots att militären svarat med kulor och massarresteringar fortsätter folk att gå ut på gatorna i stora protester i hela landet. Flera hundra män, kvinnor och barn har dödats.

Jag följer nyheterna på exilburmesernas tidning Irrawaddy. Länk här

I dagens Bangkok Post finns också en ledare med en bra sammanfattning om vad Asean (en sammanslutning av länder i sydostasien) gör, eller inte gör i den här siruationen. Läs här

Nu kommer också nyheten att det utbrutit en eldsvåda i det stora lägret för Rohinga flyktingar i Bangladesh (Banglasdesh har tagit emot 1 million Rohinga flyktingar från Myanmar). Många döda och saknade och 10-tusentals har förlorat sina hem.

Lämna ett svar