Vatten är en ändlig resurs.

 Det blir man mycket medveten om när man är beroende av en egen borrad brunn. Men jag har också upplevt det under mina många resor där uteblivna regn kan betyda skillnaden mellan liv och död.

Till min stora glädje har jag just fått möjlighet att hålla kontroll över min brunn via en app. Klicka på knappen för mer information .

Problem med vatten som jag mött när och fjärran under mitt liv.

Redan tidigt i livet upplevde jag bekymret med dricksvatten.

Jag var i 7-årsåldern när familjen hyrde en liten sommarstuga utanför Uppsala. Rinnande vatten fanns inte utan fick hämtas i en pump en bit in i skogen. Det blev mitt jobb att hämta vatten och jag fick 2 öre för varje gång jag gick till pumpen. Jag sparade till en cykel!

Jag antar att mina föräldrar inte släppte iväg mig långt in i skogen på egen hand, men i mitt minne var det en lång promenad. Det blev extra skrämmande eftersom mamma läst Elsa Beskows Tomtebobarnen för mig. I boken stod det bland annat ”Ett gammalt bergtroll fanns där i skogen…”. Till texten fanns en illustration av ett lurvigt troll som kikade fram bakom en stor mossbelupen sten. Jag bläddrade snabbt förbi den sidan. Nu fanns det precis en sådan sten nära stigen på min väg genom skogen till pumpen och jag skyndade förbi med klappande hjärta.

En tid blev promenaden mer lockande. Jag fick en hel sockerdricksflaska av en snäll granne. Läsk var inte vanligt i min barndom och om vi någon enstaka gång fick en flaska delades den mellan mig och mina två systrar. Men nu hade jag en helt egen 33 cl flaska. För att den skulle räcka längre gjorde jag hål i korken med en spik. Ja satte flaskan nära pumpen och kunde ta en ljuvlig klunk varje gång jag hämtade vatten. En dag hade myrorna hittat min skatt och flaskan var fylld av döda myror. Jag minns fortfarande tydligt min besvikelse.

Några år senare hade vi flyttat till Lindesberg och hade en sommarstuga vid Råsvalen. Inte heller där fanns det rinnande vatten, Sjövattnet kunde förstås användas till tvätt och potatiskok. Men till övrig matlagning och att dricka fick vi hämta vatten hos en granne en bit bort. Efter en tid grävde pappa en brunn på tomten, men vattnet var mycket järnhaltigt så vi fick fortfarande hämta dricksvatten.

Åren gick och jag började arbeta som läkare i Tanzania. På båda de platser jag kom att bo var det tidvis problem med vatten och man fick vara mycket sparsam och samla vatten i hinkar och dunkar de tider det rann till. Jag reste också både då och senare en hel del i Afrika och blev medveten om de stora problem som drabbade befolkningen när regnen försenades eller uteblev. Boskap och vilda djur dog av brist på vatten och bete. 

Masajkvinnor lastar åsnor för att vandra efter vatten två timmar bort

Bild093 - Klicka för att förstora
Ung masajpojke vattnar kalvar i torrt landskap

Från 1975 har Stockholms skärgård kommit att bli mycket viktig i mitt liv. Efter att många år ha pendlat hit för att tillbringa ledig tid med min make blev jag till slut skärgårdsbo och Kasholmen ä numera mitt hem.

Här mötte jag ännu en gång problemet med vatten. Vi har egen borrad brunn och eftersom tillgången på sötvatten i skärgården är begränsad finns alltid en medvetenhet om risken för att brunnen skall sina och att det skall ske inträning av saltvatten i bakhuvudet. Det gäller att hela tiden tänka på att vatten är en ändlig resurs och inte slösa. Inga rinnande kranar. Samla regnvatten till bevattning. Använda havet till bad och mattvätt. Vi har också en grävd brunn som användes under den tid vi odlade egen potatis och grönsaker. Brunnen brukade sina ungefär vid missommartid och då gällde det att ha pumpat upp vatten i sota fat och plastbehållare för att kunna fortsätta med nödvändig bevattning inte minst av tomaterna.

Numera lever jag ensam i mitt hus på ön och använder inte så mycket vatten. Kanske är risken för brist mindre, men i gengäld hard et sista åren varit väldigt torrt.

En liten tagg av oro har fortsatt funnit, men nu har löst ingen äntligen kommit.

En granne på ön Rikard Tidala har utvecklat en anordning som håller reda på vattennivån i brunnen, tillrinningen och förbrukningen och varnar om nivån börjar bli låg. Man får informationen till en app i mobilen. Appen skräddarsys efter förhållandena i den egna brunnen.

Det är verkligen en sådan där enkel vardagslösning som verkar självklar när man provat den men som inte funnits tidigare. Dessutom är det roligt att följa situationen från tid till annan. Jaf kan till och med kolla och får varningar på appan om jag befinner mig lång från min älskade ö- Jag är jättenöjd.

Aqvify mäter

Tillgänglig volym

Användning

Grundvattennivå

Inflöde

Nivå

Lämna ett svar